A reformátusok magukénak érzik gyülekezetüket

A Gálospetri központi részére tévedőnek „útját állja” a református templom, kétfelé ágazik ott az út. Vagy balra, vagy jobbra széles úton lehet menni, vagy a keskenyet választva egyenest a templomnak. Mintha a bibliai igazság tárgyiasult volna, a keskeny és a széles út példázata. Mi ezúttal a jobboldali, szélesebb útra térünk, amely szerencsére nem a pokolra vezet, hanem a református parókia felé. Azért lelki biztonságunk érdekében, később visszatérünk (megtérünk) a templomhoz is. Egyébként a szép fekvésű falu központjában közel található egymáshoz három templom is, a református templommal átellenben a kicsi római katolikus templom, majd onnan pár lépérnyire a görögkatolikusoké. Az utca másik oldalán pedig szinte világítanak a vadonatúj iskolaépület falai, jó lenne, ha mielőbb a gyermekzsivajt is visszhangoznák.

A paplak utcafronti kerítésével párhuzamosan legalább három méter magasságú tuják sorjáznak. Erdei Márk épp ott tüsténkedik, az elszáradó részeket, a lerakódó pókhálókat igyekszik kigerebjézni a sűrűből. Ezt a sok gondozást igénylő dísznövénysort még Szabó Zsolt ültette, aki jelenleg Szalacson lelkipásztor.

Bár kellemes az idő, a felhő szűrte napsütés nem ad elég biztatást ahhoz, hogy a kinti teraszon beszélgessünk, inkább a lelkészi irodát választjuk.

Felújítási munkák a templomban

A lelkipásztor kőhajításnyira született, Szilágypérban, míg felesége, Mária jóval távolabbról, Kárpátaljáról származik. Jelenleg Debrecenben háziorvosként dolgozik. A baráti kör és a világháló esetükben jó szolgálatot tett, interneten ismerkedtek meg egymással. Bár reformátusnak született, mégis a nagykárolyi Kalazanci Szent József katolikus líceumban tanult. Köztudott, hogy Ady Endrét négy éven át abban az épületben okosították. A tiszteletes vallását ott is gyakorolhatta, református vallástanára meghatározó volt későbbi pályaválasztásában.

A 370 tagot számláló egyházközségbe a teológia elvégzése után, 2019-ben került, ahol már a kezdetektől akadt bőven tennivalója. Az egykori tanítói lakás leromlott állapotban volt. Kívülről felújították, ablakokat, ajtókat cseréltek. Visszaigényelték az egykori iskolát, ami a kommunizmus idején is tanintézetként funkcionált. Jelenleg ott tartják az istentiszteleteket, mivel a templomban felújítási munkálatok folynak.

Szerdánként is összegyűlnek

Jelenleg a kazettás mennyezeten ügyködnek a munkások. Ha elkészül, akkor visszakerül az igei szó a templom falai közé, ahol télen is kellemes, mivel padfűtést szereltek be.

A gyülekezet nagyon lelkes, heti három templomi alkalomra van igény. A vasárnapi két istentisztelet mellett szerdánként is összegyűlnek. Anyagilag több lábon állnak, a tagok adakozóak, emellett 30 hektár földjük is van. A polgármesteri hivatal támogatását is bírják, a folyó munkálatoknál gépekkel, építőanyagokkal segíti őket a községháza.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW