Élénk sportélet jellemzi Bihar községet

A fehér sport Biharon

Biharon a sport szeretetétől vezérelve, 2012-ben alakult meg a Bihar Teniszklub, melynek célja a helyi fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítése volt. Az alábbiakban a klub alapítójával, vezetőjével beszélgettünk, Anderkó Györggyel, aki részletezte a klub létrejöttének okait és a fejlődését az elmúlt években.

A klub 2012 októberében jött létre, azon szándéktól vezérelve, hogy a helyi gyermekek számára is elérhetővé váljon a tenisz elsajátításának és gyakorlásának a lehetősége. Az alapító elmondta, hogy az évek során sikerült egy olyan közösséget kialakítaniuk, ahol a gyerekek nemcsak a tenisz alapjait sajátíthatják el, hanem szociális készségeiket is fejleszthetik.

A klub fontosnak tartja az egészséges fejlődést és a sport iránti szeretet kialakítását a gyerekekben. Ezért nem csupán teniszedzéseket kínálnak, hanem olyan programokat is szerveznek, amelyek segítik a motorikus készségek fejlesztését és a versenyszellem kialakítását.

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a klub számos eszközhöz jutott, melyek segítik a gyerekek fejlődését. Ezek között említést érdemel a villogó égőcskéket tartalmazó eszközkészlet, amely a gyerekek mozgáskoordinációjának és térbeli látásának fejlesztésére szolgál.

A klub által szervezett programok, versenyek és táborok lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek arra, hogy kiéljék szenvedélyüket és készségeiket fejlesszék. A Bihar Teniszklub a helyi közösség fontos része, melynek célja a fiatalok egészséges fejlődésének támogatása és a sport szeretetének átadása.

Ötven fiatal focista

Kósa Lóránd, a Juventus Nagyvárad fociklub edzője, 2018-ban vette át a csapatot. A Juventus azonban nem pusztán a sportot, hanem a nevelést is hangsúlyozza, számos programot szervezve a gyerekek részére.

Beszélgetésünk alkalmával a fociedző részletesen beszélt a klub felépítéséről, valamint tevékenységéről. Azt is elmondta, hogy jelenleg mintegy 50 gyerekkel dolgoznak, akik három korcsoportba vannak osztva: hat, nyolc, valamint tizenkét évesek. Az edzések hetenként kétszer zajlanak, ezen kívül hangsúlyt fektetnek a játékosság, dinamika, továbbá a mozgáskultúra bővítésére.

Legutóbb március 8-10. között az U11-es csoporttal vettek részt  a Temesváron megrendezett Tavaszi Kupa első kiadásán, ahonnan kiemelkedő eredményekkel térhettek haza. Éves szinten több gyerekversenyt, ezen kívül táborokat szerveznek, valamint részt vesznek lokális eseményeken, példának okáért a falunapokon, továbbá vásárokon. A klubnak sikerült szoros kapcsolatot kialakítania az önkormányzattal, melynek köszönhetően segítséget kapnak, valamint programjaikat meg tudják valósítani.

Az edző részletesen beszélt a felkészülési időszakokról, valamint az edzések menetéről, hangsúlyozva a gyakorlatok személyre szabásának fontosságát a különféle korosztályok esetében, valamint fejlettségi szinteknek megfelelő módon. Kiemelte a klub eszközbeszerzéseit, ezek által segítik a gyerekek mozgáskoordinációját, ezen kívül teljesítményét.

A Juventus Nagyvárad Fociklub célkitűzése nem pusztán sportolók képzése, hanem az egészséges életvitelre való nevelés, a készségek fejlesztése is. A klub közösségi eseményeivel, versenyeivel, ezen kívül programjaival széles körű lehetőségeket kínál a fiataloknak a sportban, valamint a nevelésben egyaránt.

Elkötelezett sportemberek

A sportvilágban minden edzőnek megvan a maga története és szenvedélye, de kevés olyan páros akad, mint a Juventus Nagyvárad fociedzője, Kósa Lóránd, és a helyi teniszklub oktatója, Anderkó György, akikkel Bihar sportéletéről beszélgettünk.

Az interjú során kiderült, hogy mindkettejüket fiatalkoruktól fogva a sport iránti szenvedély és elkötelezettség jellemezte. A teniszoktató fiatalkorában már érezte a sport iránti vonzalmat, és az érettségi után el is indult a sportegyetem és teniszoktatás felé. Az ötlet egy helyi teniszklub létrehozására 2012-ben született meg, és a helyi fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítése érdekében önerőből és a helyi polgármesteri hivatal támogatásával valósult meg. Azóta folytatják a teniszoktatást és még egy snowboard iskolát is nyitottak.

A fociedző, a Juventus Nagyvárad alapító tagja, régebben profi futballista volt, és nagy tapasztalattal rendelkezik a helyi futballéletben. 2018-ban csatlakozott a Juventus Nagyváradhoz, azóta mintegy 50 gyereknek oktatják a focit. Ugyancsak a helyi polgármesteri hivatal támogatásával és saját erőből működnek, hogy lehetőséget teremtsenek a bihari gyerekeknek a sportolásra.

Mindkét edző hangsúlyozta a korosztályok szerinti differenciált oktatás fontosságát. A teniszklubban a csoportok legfeljebb hat gyerekből állnak, míg a focicsapat különböző korosztályokban működik, és évente több gyerekversenyt szerveznek. Emellett mindkét klub figyelmet fordít a gyerekek nevelésére és egészséges életmódra való ösztönzésére.

Mindkét klub számára fontos a szülők és a helyi önkormányzat támogatása, amely lehetővé teszi, hogy a bihari gyerekek számára minőségi sportélményt nyújtsanak. A jövőben további programokat terveznek, például ingyenes teniszoktatást biztosítva 12 gyereknek egy évig, hogy tovább ösztönözzék a sport iránti szeretetet és elkötelezettséget a helyi közösségben.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW