Építkező katolikus közösség

2018 szeptemberében Margitta katolikus plébánosát, Májernyik Mihály esperes-plébánost elhelyezték Szentjobbra húszéves margittai szolgálat után. Helyette Tóth Attila-Levente kapta meg a plébánosi kinevezést.

Nagyváradon született 1986-ban. Édesapja tősgyökeres nagyváradi, édesanyja érmelléki gyökerekkel rendelkezik. Iskoláit szülővárosában végezte. A család Érmihályfalvára költözött, ezért ez a település is közel áll szívéhez. Érettségi után a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán folytatta tanulmányait. Gyakorlati évét Szilágysomlyón végezte, Jitaru Szél Antal plébános úr mellett. 2012-ben a nagyváradi székesegyházban szentelte pappá Böcskei László megyés püspök, Érmihályfalván mutatta be első ünnepélyes szentmiséjét. Még abban az évben Nagyváradon, a Szent László plébánián kezdhette el hivatása gyakorlását, káplánként. Tevékenysége főleg a gyermekek hitoktatására fókuszált úgy a plébánia, mint az iskola esetében. 2015-től Tasnádszántóra helyezték. A bőség zavarában szenvedhetett, hisz egyből három plébániáért felelt: Tasnádszántó, Királydaróc, Érmindszent és az ezekhez tartozó filiák. Ezt követően a margittai plébániára helyezték. Egy akkor készült interjújából idézünk:

Méltónak lenni a bizalomra

– Meglepetés volt a margittai áthelyezés?

– Ahogy a többi 18 paptestvéremnek, nekem is meglepetés volt a kinevezés. Az pedig különösen, hogy Margittára helyeztek. Fiatalként egy ilyen nagy egyházközségbe kerülni nagy kihívást jelent. A püspök úr bizalmának jeleként veszem, melyre igyekszek méltónak lenni. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy nem egyedül kell eleget tegyek az új kihívásnak, hanem kezdetben olyan nagyszerű munkatárssal, mint Husztig Róbert paptestvérem.

– Fiatalságuk előnyt jelent abban, hogy templomba hívják a fiatalokat?

Sokan így gondolják, de annyira gyors a mai rohanó világ, hogy néha öregnek érzem magam a mai fiatalok mellett. Hiszem azonban, hogy a Szentlélektől vezetve megtaláljuk az utat arra, hogy templomba csaljuk őket. Leginkább azt szeretném, hogy az „otthon vagyok” érzése legyen bennük úgy a plébánián, mint a templomban.

– Mik a rövidebb és hosszabbtávú tervei Margittán?

– A bölcs öreg paptestvérek és a püspök úr is azt javasolja, hogy az első időszak az új hely szemlélése legyen. Meg kell tanulni együtt szuszogni a közösséggel és utána tervezni. A legfontosabb rávezetni az embereket és önmagamat is a Jóisten szeretetére. Sorrendbe kell állítani a sürgős és kevésbé sürgős dolgokat és ez alapján megoldani őket. Igyekszem minél többet együtt lenni a közösséggel.

*

Komoly építkezés is folyik a katolikus egyháznál. A munkálatokat 2022-ben a nagytemplom tornyának felújításával kezdték el. Szerkezeti megerősítéseket, nyílászáró cseréket végeztek, újravakolták, a felső szinten zsalus nyílászárókat szereltek fel, és elhelyezték a haranglábat, melyek előmunkálatai voltak a harang elhelyezésének. A zsalus ablakok azt a célt szolgálják, hogy a harangszó minél messzebbre hallatszódjon. Ezekre a munkálatokra a finanszírozást Magyarország Kormánya biztosította a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott pályázat által. 2023 novemberében sikerült a helyére tenni és megszólaltatni a nagytemplom harangját. Régi vágya volt a margittai katolikus közösségnek, hogy harangszó hívja a szentmisére és jelezze a déli órát. „A harang megszólalásakor vált teljessé, lett befejezve az Árpád-házi Szent Margit templom,” – mondták többen is a hívek közül. Lesz még egy ünnepélyes mozzanat, amikor Böcskei püspök úr megszenteli a tornyot, a harangot, a szobrot és az orgonát, melyre az idei évben sor fog kerülni. A harang nem új öntésű, már évek óta Margittán van. Ez is adomány, a ’90-es évek elején az akkori plébános, Kolozsvári István tisztelendő közbenjárására kapta a margittai egyházközség Németországból. 

A harangtorony alsó részében, az e célra kialakított térben, elhelyezték a Szent Család szobrot. Marosszentannán készítette Demeter József fafaragó, az anyagi fedezetet pedig a hívek adományai biztosították. „A mai felfordult társadalomban nekünk a családot és a Szent Családot, mint eszményképet, példaképül kell állítsuk a ma embere elé. Azzal az üzenettel, amit fel fogunk írni a szobor hátterébe: Ó, Szent Család gyűjtsd egybe családunk szétszóródott tagjait,” – indokolta meg a döntést a plébános.

Szent Margit-üvegablak

A Szent Margit sajátosság is megmaradt a nagytemplomban, ugyanis egy Szent Margitot ábrázoló ausztriai mozaik üvegablak-adománynak köszönhetően, melyet a szentélyben helyeztek el. Ezáltal Szent Margit minden szentmisén „szembenéz” a hívekkel. A szentélybe idén egy új márványoltárt is el akarnak helyezni.

Eredeti, sípos orgonát is kapott a nagytemplom, melyet az eddig használt elektromos orgona helyére szereltek fel. Németországból vásárolták, a hangszer Gerály József egyháztanácsos, helyi vállalkozó adománya. Az építését Ambrus László kántor/kórusvezető végzi, aki orgonaépítésben is járatos. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ebben a témában doktorál. Segítő csapata is van, melynek tagjai Szabó Péter volt kántor, az egyháztanács, villanyszerelők és az asztalosok.

Felújítják a kistemplomot

A margittai katolikus közösség, elsősorban az idősebb korosztály szíve csücske a Nagyboldogasszony templom (katolikus kistemplom), hisz gyermekkorában legtöbbjük oda járt és ott részesült a Szentségekben. Ezért fontos számukra ennek a templomnak a rendbetétele is. A plébános támogatta ezt az igényt és elkezdték a műemlék templom felújítását. Mivel műemlékről van szó, a felújítás hosszas előkészületi munkát, rengeteg engedély beszerzését igényelt, melyet mára sikerült véglegesíteni. Ez 20 ezer Euróba került. A meglévő forrásokat felemésztette, de nyertek a Vallásügyi Államtitkárságtól 200 ezer lejt, mely részben elegendő arra, hogy a tető és a sisak borítólemezeit kicseréljék. A munkálatokat a toronysisak és a templomtető felújításával kezdték el és jó ütemben haladnak. A belső részben elvégezték önerőből az előkészítő munkálatokat.

Helyi támogatásnak köszönhetően sikerült a plébánia épületének a hőszigetelését megoldani, mely nagymértékben csökkenti majd a fűtési költségeket.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW