Folyamatos fejlesztések a tanintézetekben

Kiskereki három községalkotó falvában működő tanintézeteknek külön-külön iskolaigazgatója volt egészen 2006-ig. Aztán ahogyan a közigazgatás is Kereki központtal működött, az oktatás vezetése is eszerint lett átszervezve.

Jelen pillanatban Érkeserűben óvodai és nyolc osztályos iskolai oktatás folyik. Asszonyvásárán az óvodai és elemi oktatásban részesülnek a gyermekek, a felső tagozatosokat iskolabusszal naponta szállítják a központi iskolába, Kiskerekibe. Összevont oktatásra is kényszerülnek kiskereki és asszonyvásári elemi osztályokban. Mindezt nem a tanulási tér hiánya indokolja, hanem sokkal inkább a gyermekhiány. Összesen öt ingatlannal rendelkeznek, ahol 319 gyermekkel foglalkoznak. A lakosság számarányához igazodik a diáklétszám is, Keserűben körülbelül 150 óvodást és iskoláskorút tartanak számon, a központi iskolában a százat közelíti, míg a legkevesebb foglalkoztatott gyermek Asszonyvásárán van – sorolja Pașca Lídia iskolaigazgató.

Az öt tanintézeti ingatlan jó állapotban van, kivéve a Kerekiben lévő kisiskola épületét. De jó hír, hogy az önkormányzattal együttműködve sikeresen pályáztak annak rehabilitációjára. Ennek köszönhetően „zöld” iskolává minősül az iskolaépület, a lehető legkevesebb energia felhasználásával fog működni. Geotermikus energiával oldják meg a fűtést, míg napelemekkel biztosítják az áramellátást. Az ingatlan külső és belső felújításban is részesülni fog.

Az asszonyvásári iskolaépület nyolc évvel ezelőtt került átadásra, míg a központi iskolaépület részben holland támogatók segítségével, részben pedig önerőből 2011-ben új tetőzetet kapott. Egyúttal teljesen „felöltöztették” a padozattól kezdve a mennyezetig. Az érkeserűi iskolák nem igényelnek különösebb felújítást, hacsak nem tekinthető annak a külső szigetelés szükségessége. Ez sem várat sokat magára, nyert pályázat van a tarsolyukban.

Az angol szakos Pașca Lídia, aki három éve tölti be jelenlegi tisztségét, azt is elmondja, hogy nagy segítséget jelent számára az önkormányzattal való kitűnő kapcsolatuk, ami elvárható is, hisz édesapja a község polgármestere. A hivatal támogatásával sikeresen pályáztak a bútorzat teljes cseréjére, amihez technikai és didaktikai eszközök beszerzése is társul. A tanulást segítendő, egy „okos” osztálytermet rendeztek be a legmodernebb eszközökkel. A kereki sportteremben testépítő részleget alakítottak ki, ami igen népszerű a fiatalok körében. Asszonyvásárán egy termet biztosítottak a tornaórák tartására, míg Keserűben az iskola udvarán nézőtérrel ellátott sportcsarnok építése most van folyamatban.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW