Gazdag kulturális élet Margittán

Margitta kulturális életét helyi vonatkozásban a civil szervezetek által szervezett tevékenységek határozzák meg. A magyar civil szervezetek szoros kapcsolatban vannak az RMDSZ-szel. Alapító tagjaik és önkénteseik általában a szervezetben is aktív tevékenységet vállalnak, illetve tisztségeket töltenek be. Ez az átfedés is garanciája a jó és tartalmas együttműködésnek.

Az első és legaktívabb civil szervezet Margittán a Horváth János Társaság (HJT), melynek hivatalos bejegyzésére 2002-ben került sor 25 alapító taggal. Alapító vezetőségi tagjai: Szőke Ferenc – elnök, Barbu Edit – alelnök, Zsembinszki István – titkár. Ők alkotják az Igazgatótanácsot is. Jelenleg alelnöki tisztséget tölt be Horváth Sándor és dr. Fügedy Anió Erzsébet is. Kulturális tevékenysége jóval megelőzte a hivatalos bejegyzés dátumát. Az alapítók többségét ugyanis az RMDSZ kultúrcsoportjának tagjai adták – mely 1993-ban alakult meg –, kiegészítve a tanügy, az egészségügy, az egyházak képviselőivel, valamint olyan személyekkel, akik szívükön viselték a város kultúrájának fejlesztését.

A tagok között szinte valamennyi társadalmi réteg képviselteti magát. A HJT megalakulása után átvette az RMDSZ szervezet kultúrcsoportjának és vegyes kórusának működtetését, mely akkor már évtizedes múlttal rendelkezett. Tudomásunk szerint a megyében ez volt az első amatőr színjátszó csoport és kórus, mely a rendszerváltozás után alakult. A margittaiak szeretettel fogadták a csoportot, hisz a városban hagyománya van az amatőr színjátszásnak. A két világháború között két, néha három csoport is működött és műkedvelő csoportoknak nevezték őket. Ezt a szép hagyományt sikerült a HJT-nek újraéleszteni. Minden évben előadtak egy kabaré műsort, melyet a farsang időszakára időzítettek. Városukban három alkalommal mutatták be, melyet követően a környékbeli településeken vendégszerepeltek. A megye minden jelentősebb településén bemutatkoztak, beleértve a megyeközpontot, Nagyváradot is. Magyarországon Kiskőrösön, Konyáron és Hajdúbagoson léptek fel. Általában klasszikus kabaréjeleneteket játszottak, a kórus pedig nótacsokrot, operett slágereket adott elő. A kabaré előadásainak a covid-járvány szabott gátat, de szándékukban áll a társulat fiatalítása után újraindítani az előadásokat.

Magyar Kultúra díjas a HJT

A társaság hozta létre Margitta első néptánccsoportját, Katicák néven, melyet két évig működtetett. Ez később beolvadt a Gyöngyvetők néptánccsoportba, mely sikerrel működik mind a mai napig. Ugyancsak a HJT keretén belül alakult meg városunk első fotóklubja, Spektrum néven, később ők külön szervezetet alakítottak, a Heliost. A HJT részt vesz és tevékeny szerepet vállal az Ady ünnepségen, melynek hagyományt teremtettek. Ez alkalommal, valamint március 15-én a magyar iskolával együttműködve tanulmányi versenyt, vagy szavalóversenyt szerveztek a gimnazisták részére. Nemzeti ünnepeinken és megemlékezéseinken mindig ott vannak, és az RMDSZ szervezettel karöltve tevékeny részt vállalnak a társaság képviselői.

Megalakulásuk óta minden évben megrendezik a Kórustalálkozót és részt vesznek más kórusok hasonló rendezvényein. Az Általános Iskolával együttműködve éveken át megrendezték a Körzeti mesemondó versenyt, a Madarak és fák napi vetélkedőt, a Bíró Lajos emlékversenyt és a Föld Napja emlékversenyt. Ezek szervezését megalakulása után átvette a magyar iskola civil szervezete, a Margittai Oskolások Társasága (MOST). Évente 4-5 szavalóversenyt rendeznek mind a mai napig: Petőfi Sándor, Ady Endre, Papp Attila, Istenes versek, Balladák világa. Újdonságnak számít a Mihai Eminescu kétnyelvű szavalóverseny, melyen a magyar és román diákok együtt szavalnak. Társszervezőként részt vesznek az RMDSZ által szervezett közösségi programokon: majális, családi hétvége, csapatépítő programok. Tevékenységüket a megyei RMDSZ-szervezet két alkalommal is Magyar Kultúráért Díjjal jutalmazta.

MOST az iskoláért

A magyar iskola civil szervezete a MOST 2011-ben alakult meg 20 alapító taggal. Műsorokat szerveznek megemlékező ünnepségeken, iskolaünnepségeken, nyári táborokat szerveznek, támogatják az iskola programjait, a diákok díjazását évzárókon, továbbá év végi ösztöndíjakat is adnak a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak. Tanulmányi versenyeken különdíjakat adnak az arra érdemes tanulóknak. Támogatják a Diáktanács munkáját és társszervezők az Iskolatalálkozón, melyen a Margittán végzett diákok találkoznak egy tartalmas nap erejéig. Rajtuk keresztül futottak be azok az adományok, melyekkel az iskola és az iskola műhelyének felszereltségét bővítették.

Sikeres Gyöngyvetők

A Pro Folk Egyesület szintén a magyar iskola keretén belül működik. Alapító tagjai: Deák Andrea, Fügedy Anikó, Juhos Márta, Tímár Angéla. Ők működtetik a Gyöngyvetők Néptánccsoportot. Már egy évvel a megalakulás után, 2006-ban, majd 2007-ben is a Ki Mit Tud? verseny döntőjéig jutottak. Sikereik után érkeztek a meghívások. Felléptek fesztiválokon, néptánc-találkozókon, Ki Mit Tud? vetélkedőkön, szülővárosukban pedig különböző ünnepségeken is. Magyarországon kívül meghívást kaptak Törökoszszágba, a Nemzetközi Gyermeknapra. Kelet Magyarország számos településén ismertek lettek. A többi között felléptek Berettyóújfaluban, Debrecenben, Hajdúnánáson, Hajdúszoboszlón és Konyáron is különböző fesztiválok alkalmával. Repertoárjuk gazdag: dunántúli, eszközös, mezőségi, moldvai, dél-alföldi, gyimesi, kalotaszegi, rábaközi, marosszéki, szatmári és szilágysági táncok. Ismertek és elismertek lettek. Büszkék a Magyar Kultúra Díjra, melyet 2011-ben kaptak meg. Ők maguk is szerveznek minden évben táncházat és tánctábort. Az egyesület több éven át szervezett képzőművész alkotótábort hazai és külföldi művészek részvételével Sólyomkőváron és más településeken, valamint festménykiállításokat. Ma fő tevékenységi területük a néptánc, a hagyományőrzés és a képzőművészek támogatása. A Magyar Kultúra Napja alkalmából kiadtak egy-egy könyvecskét, melyből az egyik a gyerekek rajzait, grafikáit tartalmazta, a másik pedig Zatoschil Zsuzsa történelem tanárnő kismonográfiáját Margittáról. A járvány alatt mérséklődött tevékenységük, de idéntől újra két tánccsoportjuk van és tánctábort is szerveznek. Állandó támogatójuk a margittai RMDSZ és elnöke Demián Zsolt.

Képünkön a 25 éve alapított margittai színjátszócsoport

Biharorszag teszt

FREE
VIEW