Hármas prioritás: közösség, gondoskodás, fejlődés

Mados Attila, Bihardiószeg polgármestere válaszolt kérdéseinkre

A harmadik polgármesteri mandátumának vége felé, hogyan értékeli az eltelt időszakot, illetve milyen célkitűzéseket fogalmaz meg a jövőre nézve?

Az elmúlt 12 évben sikerült az alapinfrastruktúrát élhető szintre hozni. Körvonalakban említve, összesen 40 kilométeren aszfaltoztunk, megoldottuk a vízellátást, a csatornázást, ami hosszú éveken át gondot jelentett. Azon ritka települések közé tartozunk, ahol a vízminőség az ellenőrzött egészségügyi követelményeknek megfelel. Az orvosi rendelő felújítása tervbe vett feladat. Fontos kihangsúlyoznom, hogy nem állagmegőrzésről, kisebb-nagyobb hibák kijavításáról van szó, hanem modern és minden szempontból igényesen megújult létesítményt fogunk kialakítani.

Az elmúlt években eszközölt fejlesztések révén sikerült felzárkóztatnunk a települést, a következő négy évben pedig a közösségre való még intenzívebb odafigyelés a célunk. Nem mintha ez eddig nem történt volna meg, de mostantól ez még fokozottabbá fog válni.

Gondoskodás a legkisebbekről

Konkrétan mire gondol, mit kell értenünk odafigyelésen?

Gondoskodást, ami a lakosság minden korosztályára kiterjed. Kezdjük a legkisebbekkel: már Cseke Attila minisztersége idején sikerült megkötnünk a bölcsőde építésére a támogatási szerződést. Jelenleg közbeszerzési fázisban van. Ez nemcsak az apróságokról való gondoskodást jelenti, hanem a szülők számára is lehetőséget nyújt. Vissza tudnak menni dolgozni, pénzt kereshetnek, ezáltal is javul a családok életminősége.

A picit nagyobbakról is gondoskodunk, működik a hosszú programú óvodánk, ahol meleg ebédet, uzsonnát kapnak a gyermekek.

Az iskoláskorúakra kivetítve a fentieket, mit tud elmondani?

A mai modern kor igényeinek megfelelő körülményeket teremtettünk és teremtünk folyamatosan. Aki végigmegy a településen, tapasztalhatja, hogy az állagmegőrzés mellett, iskolaépületet újítottunk fel. A Kis utcai iskola az alapoktól a tetőzetig új köntöst kapott, a belső teret a legnagyobb igényességgel alakítottuk ki. Ugyanakkor vadonatúj nyolc tantermes iskola építésébe kezdtünk. Összességében négy új ingatlannal gazdagodott az iskolahálózat az elmúlt 12 év alatt a jelenleg épülőt is ideszámítva. Eddig az ingatlanokról beszéltünk, de fontos számunkra az is, hogy korszerű tanítási eszközökkel felszereltek legyenek az iskoláink. Ezzel tudjuk a tudásszintet emelni, diákjainkat versenyképessé tenni. De hogy konkrétumot is mondjak, nyertünk egy digitalizációs pályázatot, napokon belül okosképernyőkkel, kivetítővel látunk el minden osztályt, illetve multifunkcionális nyomtatóval. Az ismeretek sikeres elsajátításához a technikai feltételek mellett „ép testre” is szükség van. Az iskolai étkeztetés bevezetésével ezt céloztuk meg, a szendvicseket felváltotta a mindennapi meleg étel. Ez nem kevesebb, mint 800 gyerek étkeztetését jelenti. Itt szeretném megjegyezni, hogy volt egy időleges leállásunk, amikor az ételosztás szünetelt, de ezért minket nem okolhat senki, a bürokrácia, a hivatali inkompetencia gyakran begyűrűzik a jó ügyekbe is.

Sakkal az internet ellen

Egy nap 24 órából áll, az oktatás befejezését követően a délutánokat is ki kellene tölteni hasznos elfoglaltsággal. Ezzel kapcsolatban van-e valamilyen elképzelésük?

Tisztában vagyunk a világháló által jelentett veszélyekkel, ami gyakran rossz irányba viszi el a fiatalokat. Úgy gondolom, hogy sokrétű lehetőséget teremtettünk a számukra. Törő Gyula önkormányzati képviselő kezdeményezésére beindítottuk a sakkoktatást. Ez egy nagyon jó dolog, gondolkodni tanulnak, kreatívabbakká válnak a gyermekek, egy egészséges értékrend alakul ki bennük. Több korosztályos focicsapatunk van, hat-hét évesek már versenyekre járnak. A sportszeretettel, a versenyszellem erősítésével a felnövekvő nemzedék formálásán dolgozunk. Épülőfélben van a tanuszodánk, ami szintén bővíteni fogja a szabadidős tevékenységek a spektrumát. Majdnem elfelejtettem, a sportolási lehetőségek tárházát gyarapítandó, a május elején átadásra kerülő szabadtéri fitneszközpont. A gépek már a helyükre kerültek, a gumiszőnyeg leterítése van ezekben a napokban folyamatban. Most a fiatalokról beszélünk, de értelemszerűen ezt bármilyen korosztály használhatja, aki fitten akarja tartani magát.

Örökölt értékeink átadását céloztuk meg az egy ideig szünetelt, de nemrég újraindult néptáncoktatással. Népviseleti ruhákat vásároltunk számukra, továbbra is odafigyelünk rájuk.

A fiatal házasok itthon tartását fogja szolgálni a hamarosan átadásra kerülő ANL tömbházlakás, 16 családnak biztosítunk ezzel lakhatást.

A település mindkét kultúrháza felújítás alatt áll. Mindkét esetben jelentős beruházásról beszélhetünk. Ezek a közösségi terek, hogyan járulnak hozzá a közösségi lét minőségének javításához?

A fiataloknál és a középkorosztályúaknál tapasztalható a minőségi szórakozásra való igény. Ez megnyilvánul bálok, kulturális rendezvények, előadások esetében. Az eddigi kultúrház elöregedett, megérett a korszerűsítésre. A jelenleg folyó munkálatok során egy átfogó rehabilitációra kerül sor, szó szerint az alapoktól a tetőzetig. A technikai-akusztikai rendszer minden igényt kielégítő lesz, színházi minőségű előadásokra nyílik lehetőség. Hőszívattyús fűtésrendszer kerül beszerelésre, ami már telefonról is ki-be kapcsolható lesz. Arról nem is beszélve, hogy a fűtési költségek jelentősen csökkennek ezáltal. A kultúrház kapcsán jut eszembe, visszakanyarodva a gyermekeknek nyújtott lehetőségekhez, el kell mondanom, hogy a rehabilitációs pályázat keretében hangszereket is vásárolunk. Beindítjuk a hangszeres zeneoktatást, olyan tehetséges fiatalokat keresünk, akik ezen a területen szeretnének megmutatkozni.

A már említett focicsapatunk biztatóan menetel előre, ami egyben a szurkolótábor számbeli növekedéséhez is vezet. Többgenerációs kikapcsolódási lehetőségként említhetem a mérkőzéseken való részvételt is.

Cél a házi idősgondozás

A gyermekekről való gondoskodás létfontosságú, az idősek komfortérzetének biztosítása tisztelet. Mennyire mozdulnak el ebbe az irányba?

A gyermekeknek, fiataloknak és középkorúaknak nyújtandó lehetőségekről már szóltam. Az idősek megbecsülése úgy vélem, nem csupán tisztelet, ahogyan ön említette, hanem egyfajta példaértékkel bíró etalon épp a fiatalok irányába. Azt is mondhatnám, ahogyan bánunk az idősekkel, olyanná neveljük fiataljainkat. Az idősek nappali központjához csatolt vállalásunk, hogy működtetjük a szociális konyhát. Naponta nyolcvan idős személynek biztosítunk meleg ételt. Nagyon örülünk az Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesületnek, az oda járó idős embereken szemmel látható a lelki változás, magukra találtak, közös programokon vesznek részt. Gyakran kirándulnak, ezeknek az utaknak a szervezésében segíteni szoktunk, október elsején az idősek világnapján köszöntjük őket. Velük szoktuk közösen süteményversenyeinket lebonyolítani. A házi idősgondozás újraindítását szeretnénk megoldani, úgy látom, hogy a jövőben erre sikerül anyagi keretet biztosítanunk. Azon is dolgozunk, hogy a rászoruló idősek szemétszállítási költségeit lecsökkentse a szolgáltató.

Az én véleményem, de a visszajelzések is azt igazolják, hogy az itt élő emberek értékelik a munkánkat. Ígéreteinket nemcsak szavakban fogalmazzuk meg, jó csapattal dolgozunk, mindeddig eredményesen.

D.M.E.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW