Mindig a diákok érdekeit kell szem előtt tartanunk

A tanintézmények legnagyobb részére jellemző, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek a diákok „megszerzéséért”. Nincs ez másképp nálunk, Székelyhídon, a Petőfi Sándor Elméleti Líceumban sem, ahol a település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a 8. osztály elvégzése után a diákok egy része Nagyváradon vagy Debrecenben folytatja tanulmányait.

Nekünk, iskolavezetőknek az a feladatunk, az a célunk, hogy ezt a jelenséget, amennyire csak lehet, lecsökkentsük, úgy, hogy közben a diákok érdekeit tartjuk szem előtt. A fiatalok minél nagyobb arányú itt tartásáért nemcsak a hagyományos oktatás segítségével küzdünk, hanem a nemformális oktatás különböző szegmenseit is bevonjuk, igyekszünk a tanulást élménnyé tenni számukra. De, mint tudjuk, sokszor ennél többre van szükség, ezért is örülünk annak, hogy a városvezetés, Béres Csaba polgármester úrral az élen, olyan komoly beruházásokat, fejlesztéseket szorgalmazott, ami több iskolaépületünket is érinti.

Az egyik, és talán legfontosabb ilyen megvalósítás, hogy a fejlesztési minisztérium jóvoltából egy iskolakomplexum épül a jelenlegi iskola szomszédságába. A helyi oktatás jelen pillanatban több, egymástól távol eső épületben zajlik, és ez néha bizonyos nehézségekkel jár mind a többgyermekes szülőknek, mind pedig azoknak a tanároknak, akik több különböző épületben tanítanak, gondolok itt főként az angol-, testnevelés- és vallástanárokra, akik sokszor szünetekben rohannak egyik épületből a másikba. Az új épületkomplexum, ahol minden diákunk egy helyen tanulhat, hatalmas segítség lesz nekik.

Ezen kívül zajlik a központi iskola felújítása, ahol a külső és belső munkálatokat is végzik párhuzamosan. A tetőcsere már megtörtént, új ablakok is kerültek az épületre, a belső és külső munkálatokkal is haladnak egyszerre, belül pedig az emeleti rész is már szinte teljesen kész. Jelenleg a földszinti belső munkálatokat csinálják, és ha a felújítással teljesen kész lesznek, az iskola új bútorzattal berendezve várja majd vissza a diákokat.

Az iskolaelhagyás visszaszorítását célzó nyertes PNRAS pályázatunk során 5-8 osztályos diákok részesülnek felzárkóztató foglakozásokban. Ezek elsődleges célja a gyerekek tanulásra való motiválása. A pályázat részeként 35 pedagógusunk vehetett részt egy ingyenes tanfolyamon, mely segíti majd őket a gyerekekkel való közös munkában. Ugyanakkor a projekt részeként két konténerrel gazdagodott iskolánk, amik munkateremként fognak működni. Az egyikben a gyerekek fafaragást, művészeti és zenei tevékenységeket végeznek majd, a másikban pedig azok a sportfelszerelések lesznek, amikhez szintén a pályázat által jutott hozzá iskolánk, ez egyébként egy teljes focicsapat felszerelése sporteszközökkel együtt.

A polgármesteri hivatal jóvoltából több nyertes pályázatukban is partnerként vehetett részt iskolánk. Ezek közül az egyik A Sport mindenkié – nem-formális oktatás az úszáson keresztül, melynek tevékenységei során iskolánk 134 diákja ingyen tanulhatott úszni, és az ehhez szükséges teljes úszófelszerelést is ingyen kapták meg, továbbá 15 pedagógusunk ingyenes továbbképzésen vehetett részt. Ugyancsak a pályázat részeként elsősegély bábukat, sátrak és székek kapott az iskola azokhoz a kültéri tevékenységekhez, amiken szintén részt vettek a gyerekek. A másik ilyen jellegű pályázat az Oktatás – a siker kulcsa, mely során összesen 26 diákunk részesült heti rendszerességgel megtartott pszihoszociális, illetve lego módszerrel történő tanulási támogatásban. Ezen kívül egy okostáblával és 25 táblagéppel is gazdagodott intézményünk, melyeket a foglalkozások során használtak diákok, és amelyek a pályázat végeztével is az iskola tulajdonában maradtak. Egy a Norvég Alap által támogatott, szintén a polgármesteri hivatal által keresztül vitt pályázatból iskolánkban öt okos tantermet szereltek fel okostáblákkal, táblagépekkel, 3D nyomtatókkal, padlórobotokat, lego készleteket, az óvodásoknak okosasztalt kaptunk, illetve különböző fejlesztőszoftverekhez is hozzájutottunk. Ezen kívül 20 pedagógusunk egyhetes ingyenes LEGO-módszertani tanfolyamon vett részt, illetve épp a közelmúltban érkezett meg az a 475 új kerékpár, melyeket a polgármesteri hivatal által koordinálva iskolán kívüli programok során használhatnak majd diákjaink. Ugyanennek a pályázatnak az egyik legjelentősebb hozadéka, hogy sikerült orvosi és fogorvosi rendelőt berendezni az iskolában, ahol iskolaorvos és fogorvos látja el a gyerekeket szükség esetén.

Egy másik fontos előrelépés, hogy a következő tanévtől új bölcsődei csoportot sikerült jóváhagyatnunk. Ennek nagyon örülünk, hiszen a bölcsőde beindítása óta folyamatosan azzal szembesülünk, hogy sokkal több bölcsődei helyre lenne szükség, nagy a túljelentkezés, a szülők részéről sok megkeresést kaptunk ezzel kapcsolatban. Szeretném a melegétel programot is megemlíteni, aminek a polgármesteri hivatal jóvoltából iskolánk is része. Mind a tavalyi mind az idei tanévben részesültek benne a gyerekek. És bár adminisztrációs okok miatt voltak kisebb-nagyobb megszakítások, a közeljövőben újra beindul majd. Zárásképpen csak annyit mondanék, hogy nekünk tanintézményként és pedagógusokként a gyermekek érdekei az elsők. Igyekszünk minden eszközt megragadni, hogy fejlesszünk, fejlődjünk, de a mi eszközeink sokszor túl kevésnek bizonyulnak a mostani kihívásokhoz, ezért örülünk annak, hogy a terveink és céljaink elérésében nem vagyunk egyedül, hiszen a helyi városvezetés mindenkor partnerünk volt ebben.

Püsök Julianna igazgatóhelyettes

Biharorszag teszt

FREE
VIEW