Paptamásiban jó pásztor vezeti a nyájat

Pál László református lelkipásztorral lassacskán nyolc évvel ezelőtt találkoztam először, miután átvette szolgálati helyét Paptamásiban. Azóta csak a világhálón „találkoztunk”, így nem csoda, hogy a jószándékú szóbeszéden túl, nem sokat hallottam felőle. Mindenki örömmel nyugtázta, hogy a lelkipásztor és felesége, Tímea felpezsdítette a közösség lelki életét. A Szentlélek pecsétjét hordozó igehirdetéseket, a zenetanári végzettségű lelkészfeleség odaadó szakmai munkája tovább fokozza hétről hétre. Furulyacsoportot hoztak létre, két gitáros csapat is alakult, emellett működik a férfikórus is. Belső használatra lelki énekeket tartalmazó énekeskönyvet adtak ki immár második alkalommal. A zene nyelvén gyakorta bizonyságot tesznek nemcsak saját gyülekezetükben, hanem szívesen fogadják a meghívásokat is. Az önkormányzattal és személy szerint Matyi Miklós polgármesterrel nagyon jó a kapcsolatuk – fontosnak tartja ezt hangsúlyozni a lelkipásztor! Éppen ezért bármilyen közösségi rendezvényen való részvételi felkérésnek, legyen az bár idősek találkozója, vagy egyéb építő jellegű együttlét, szívesen eleget tesznek.

A két vasárnapi istentisztelet mellett csendesnapot tartanak, amely lehetőséget nyújt a lelki elmélyülésre. Az imahetek megtartása természetszerű. Az ifjúság nevelését, formálását szolgáló ifjúsági táborban az egyházmegye fiataljait is elvárják. Az idősekre való odafigyelés fontos keresztyéni szolgálat, ha igénylik bevásárolnak számukra, időszakonként ajándékcsomagokkal kedveskednek feléjük. A családot, mint a legkisebb közösségi lét hordozóját szintén óvni kell, ezért többgenerációs táborokat szerveznek számukra, ahol a szeretetből fakadó vendéglátás mellett az evangelizációs szolgálat is fontos szerepet kap.

Az előző találkozásunk óta eltelt időben a paplak kívül-belül megújult. Nem történt ez egy fittyentésre, minden évben javítottak, szépítettek rajta valamit. Az önerő mellett, jól jött a hivataltól, a megyei tanács felől érkező támogatás. 2022-ben új gyülekezeti ház építésében fogtak. Az államtól ugyan visszaszerezték az egykori református iskola épületét, de a modern kor kihívásainak az már nem felel meg. Ezért hittel nekivágtak az ingatlanépítésnek, jelenleg a munkálatok 40 százalékban elkészültek. Az RMDSZ közreműködésének köszönhetően a Vallásügyi Államtitkárságtól több ízben támogatást kaptak a kivitelezésre. Emellett Pál László személyes kapcsolatai révén holland gyülekezettől is érkezett segítség. Ahhoz, hogy átadásra kerüljön az ingatlan, még további 740 ezer lejre van szükségük.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW