Színvonalas programok impozáns térben

Sütő Szabolcs húsz éve tölti be a kultúrreferens tisztséget. Abban az időben épült fel a település, Érsemjén impozáns művelődési háza is. Érthető módon nagy volt a tenniakarás, felfokozott lelkesedéssel vetették bele magukat a kulturális élet különböző szegmenseibe.

Szerződést kötöttek a nagyváradi Szigligeti Társulattal, igény volt a bérletes előadásokra. Nemcsak a falu lakossága járt el ezekre az előadásokra, hanem magyarországiak is jöttek egy-egy kellemes estét eltölteni. Ezen kívül Kazinczy Ferenc nevével fémjelzett szavalóversenyeket szerveztek. A település nótaszerzőjének, Fráter Lorándnak nimbuszát emelendő nótaolimpiát tartottak, amire öt országból érkeztek jelentkezők. Szőcs Lőrinc és zenekara több alakalommal is megfordult a faluban, nótaesteken keltették a hangulatot. A műkedvelő néptánccsoportok mellett profikat is sikerült az érsemjéni színpadra csalogatniuk. Megfordult náluk többek között a Maros Művészegyüttes, a Nagyvárad Táncegyüttes, az Udvarhely Néptáncműhely. Aztán a koronavírusos időszak rákoppintott a közösségi élet minden területére, de azt követően újabb lendülettel láttak neki a munkának – sorolja a kultúrreferens. Igyekeztek bővíteni az addigiakat, hagyományteremtő szándékkal Fráter Loránd nótaestet tartottak, amire minden évben sort fognak keríteni. Ehhez kapcsolódóan kiosztanak évente egy-egy Fráter Loránd emlékplakettet, amit első alkalommal Csorba Terézia nyugalmazott tanárnő kapott meg. A díjazott a nótaszerző életének, családjának tudora, ugyanakkor a helyi híres személyiségek emlékét őrző emlékházat is ő vezeti. A magyar nemzet történelmének jeles eseményeit rendszeresen megünneplik, március 15-én Kazinczy Ferenc szobránál tartanak koszorúzási ünnepséget, októberben pedig Kazinczy Lajos honvédezredes emlékhelyén róják le kegyeletüket. Mindehhez a művelődési központban tematikus műsorcsokor társul.

Segítség számukra, hogy a református egyházközség lelkésze, amiképp a római katolikus plébános is résztvevője ezeknek a közösségi alkalmaknak, a maguk körében hirdetik az épp soron következő eseményeket.

A lakosság igényli ezeket a pezsgő együttléteket, a 250 személy befogadására alkalmas nézőtér alkalomról-alkalomra megtelik közönséggel.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW