Tóti: összetartó katolikus közösség

Tóti falu több mint száz esztendeje a micskei plébánia filiája, a beszolgáló papja a mindenkori micskei plébános. A szentáldozat bemutatását egészen a hetvenes évek végéig házaknál tartották, majd a közösség a 378. szám alatti házat vásárolta meg, amelyet átalakítottak miséző hellyé. Kolozsvári István plébános ebben a házban mutatott be szentmisét mintegy tíz éven át.

1992-94 között épült a tóti katolikusok temploma, amelynek védőszentje Lizieux-i Szent Teréz, a templomot a falu főutcáján Tempfli József megyés püspök szentelte fel. A templom a hívek példás összefogása mellett németországi támogatással épült fel. A templomban látható tűzzománc oltárképet és a 14 keresztúti stációt Morvay László magyarországi tűzzománc-művész készítette, akit a kilencvenes években szoros barátság kötött a faluban született költőhöz, Gittai Istvánhoz.

A katolikus közösség tagjairól, mely 105 főből áll, közülük 15 gyermek, elmondható, hogy nagyon lelkesek és összetartóak. Amikor négy éve megismertem a gyülekezetet, még kevesebben jártak templomba, manapság vasárnaponként 30-40 személy van jelen a szentmiség, de ez a szám olykor eléri a 60 főt. Nagyon szeretik templomukat a hívek, öröm a körükben szentmisét celebrálni. Minden szentmisén van ministráns, legalább két-három gyermek.

Az egyházközség gondnoka Diós Bálint, aki nagyon lelkiismeretesen végzi a szolgálatát. Két, a templomot szépítő, tisztántartó önkéntesünk is van, Juliska néni és Kati néni.

Most már nemcsak vasárnap és ünnepnapokon van szentmise, hanem a hétköznapokra eső ünnepeken is a templomba hívja a tótiakat a kis templom harangja. Adventi szentidőben minden pénteken van rorate szentmise, míg a nagyböjti szentidőben minden hétfőn keresztúti ájtatosság és szentmise.

Egy helyi vállalkozó nagylelkűségének köszönhetően sikerült a templomba a padlófűtést bevezetni, továbbá segítségükkel és a hívek adakozásával tetőfelújítási munkákat is végeztünk. Szintén a tető felújítására fordítottuk a helyi önkormányzattól kapott 5000 lejes támogatást.

A nagyváradi római-katolikus püspökséggel együttműködésben sikerült elkészíteni és a bukaresti Vallásügyi Államtitkárságon egy pályázatot leadni, amennyiben ez zöldutat kap, a templom külső és belső felújítását tudjuk elvégezni, illetve a nyílászárókat cserélni.

A helyi önkormányzat vezetőivel nagyon jó a kapcsolatunk, szeretettel, jóakarattal és türelemmel végzik azt a szolgálatot, amivel a község bizalma felruházta őket. Legutóbb közösen szerveztek egy jótékonysági farsangi bált, a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által működtetett gálospetri Szentháromság otthon lakóinak. Ebben az esetben is példaadó volt a közösség összefogása.

Mihály Balázs

Biharorszag teszt

FREE
VIEW