„Ugyanazt a szekeret húzzuk”

1660-ból származnak az első adatok az érsemjéni reformátusokról, amikor Gyulára menekültek a török pusztítás elől. A dúlás idején megsemmisült az a régi templom is, ami tulajdonképpen az első istenháza volt a gyülekezetnek. Nem maradt meg belőle semmi, csupán egy fal, illetve néhány kőbetét rész, melyet később felhasználtak az aljzathoz. Ezért jó ideig egy kezdetleges fatemplomban tartották az istentiszteleteket. 1700 után azonban újraépült a templom- 1722-ban Zilizi János szolgálata idején az új parókia, s feltehetően az új templomnak egy része is. A 2011 óta Érsemjénben szolgáló Csáki Márta jelenlegi lelkipásztor elmondása szerint a templom mostani formája a 18. századi átalakításoknak, bővítéseknek az eredménye. Korábban gótikus stílusú lehetett a keleti és a déli része, legalábbis erre utalnak a nyomok. A templomnak a főbejáratánál, a harangtorony alatt egy tábla található, melyen az a felirat olvasható miszerint „Ezen templom északi része építtetett 1795, a déli része újíttatott 1805 évben. Javíttatott 1860-ban. A templomtorony újból kijavíttatott és festetett 1892 évben az ev. ref. hívek költségén”. 1989-90-ben restaurálták a templom külső részét, majd kétezres évek első felében ismét javításokat eszközöltek rajta.

A 2024-es adatok szerint 1105 tagja van az Érsemjéni Református Egyházközségnek, akik nagyjából annyira templombajáróak, mint az érmelléki emberek általában. Nem hanyagabbak és nem buzgóbbak, de mint mindenhol, a pandémia eléggé megtépázta a templombamenési kedvet. Ifjúsági csendesnapokat szoktak tartani, tájékoztató jelleggel is. Ezekre az alkalmakra mindig tavasszal és ősszel kerül sor, együttműködésben a Lámpás Alapítvánnyal. Mindig egy-egy hasznos témát dolgoznak fel a fiatalok számára, akik ezáltal lelkileg épülnek. A gyülekezetnek egy 22 tagot számláló vegyeskórusa is van. A téli időszakban ugyanakkor bibliakör is működött, ezt is folytatni szeretnék. A gyülekezeti szolgálatban aktív szerepet játszik a presbitérium is. Tavaly például, amikor a kórustalálkozót szervezték, egy emberként tette a dolgát a gyülekezet, hogy minden rendben legyen.

Hét gyermeket kereszteltek a múlt esztendőben, három fiút és négy lányt. Kiskonfirmandusok nyolcan voltak, négy fiú, négy lány, illetve nagykonfirmációt tizenkét fiatal tett, hét fiú, öt lány. Öt pár fogadott örök hűséget egymásnak, és tizennyolc személyt kísértek el utolsó földi útjára, tizenkét férfit és hat nőt. Más egyházközségekhez hasonlóan vannak olyanok, akik különböző okok miatt elköltöznek, de újak is érkeznek, mindenesetre a főbb ünnepeken elég sokan vesznek úrvacsorát.

Sikerült a ravatalozót felújítani két munkafázisban, 2022 és 2023 nyarán is, állami támogatással. Nagyszabású volt a már említett tavalyi kórustalálkozó, hiszen az egyházmegye különböző helyeiről érkezett énekkarokat látták vendégül Érsemjénben. Az önkormányzat pedig segített az egyházközségnek abban, hogy rendelkezésükre bocsátotta a művelődési otthont, illetve a szervezési munkából is részt vállalt. „Aminek örülök, az az, hogy Borsi Imre Lóránt RMDSZ-elnöknek, polgármester-jelöltnek a könnyedsége és rugalmas hozzáállása nagyon sokat lendít a község fejlődésén. Egy hívő és talpraesett ember, fiatalos lendülettel, aki azon fáradozik, hogy a magyarságot összetartsa. Jól együtt tudunk működni vele, hiszen nekünk is ez a célunk. Ugyanazt a szekeret húzzuk, ugyanazt az érdeket szolgáljuk, ő világi szinten, mi pedig egyházi vonalon”, – fogalmazott Csáki Márta református lelkész.  

Biharorszag teszt

FREE
VIEW