Új ruhába öltözött a csatári katolikus templom

A hegyközcsatári római katolikus templom egyike azon impozáns hegyközi templomoknak, amely a maga harminc méteres magasságával büszkén emelkedik a Hegyköz dombjai fölé. A múltban fontos szerepe volt a magasságának, hiszen hosszú kilométerekre látszó tornya, egyike volt azon megállóknak a Nagyvárad-Szentjobb zarándokúton, ahol a gyalogosok megpihenhettek.

A Szűz Mária tiszteletére felszentelt római katolikus istenháza 1807–1809 között épült, kései barokk stílusban.

Csáky Miklós püspök Hegyközújlakon alapított plébániát, melyet 1743-ban áthelyezett Hegyközcsatárra. Kegyura a püspökség volt. Miután 1847-ben leégett, báró Bémer László váradi püspök építtette újjá a templomot és a plébániát is. Egyhajós templom, amelynek nyugati homlokzata előtt áll a tornya. Szentélye fölött faros nyeregtetővel látták el. Orgonáját Országh Antal készítette 1847 után. A szószéket a diadalív déli pillérére erősítették. Keresztelő medencéjét is 1847 után fából készítették. A templom előtt feszület látható, tőle jobbra, a régi kereszt talapzatán Szűz Mária szobra áll. Minden év szeptember 12-én tartják a templombúcsút.

A templomot utoljára a rendszerváltás előtt, 1976-1978 között renoválták, azóta az időjárás és a salétrom igencsak kikezdte a falakat, teljes felújításra szorult kívül, belül. A templom épületét műemlékké nyilvánították, amely nagyban megnehezíti a felújítási folyamatot, hiszen minden egyes munkafázist csakis a műemlékvédők által kibocsátott szabályoknak megfelelően készíthetnek el, nem beszélve a sok bürokratikus útvesztőkön beszerezésre váró engedélyeket.

Bodor Zoltán plébánossal beszélgetve megtudtuk, a Római Katolikus Püspökség, az akkori RMDSZ-es vezetésű Bihar megyei Tanács, a Hegyközcsatári Helyi Tanács és a kevés ugyan, de szorgos gyülekezet jóvoltából sikerült új ablakokat készíttetni, valamint új esővíz-elvezető csatorna került a templomra, de a templom és torony bádogtetejét is sikerült átfesteni, megtörtént a villanyhálózat teljes cseréje, és a templombelső felújítása. A Romániai Vallásügyi Minisztérium által elnyert pályázatokból folytatták az ablakcseréket, illetve külsőleg felújították a templomot. A templomtorony külső felújítását, átfestését egyszerű megoldással végezték, emelődaru segítségével.

A plébános fontosnak tartotta kiemelni, hogy egy közösség életében mérföldkő a templom felújítása, az adott közösség lelki jólétéről is árulkodik, azért, mert ezt csak hitből lehet felvállalni. Zoltán atya is elmondta, hogy lépésekre volt szükség ahhoz, hogy megakadályozzák a templom további romlását, ezért a Püspökségen keresztül pályáztak, majd azt továbbították a román Kultuszminisztériumnak, ahol kedvező elbírálásban részesült. A dokumentáció célba érését nagyban elősegítette az RMDSZ bukaresti jelenléte és személyesen Szabó Ödön képviselő hathatós közbenjárása. 

A folyamatban lévő munkálatok közben az ügyvezető elnök elmondta: „Ez a támogatás Hegyközcsatárban azt fogja jelenteni, hogy egyszerre tud megújulni a település központjában a magyar kormány, az egyház és az RMDSZ partnerségében a református templom, és a vallásügyi államtitkárság, a katolikus egyház és az RMDSZ együttműködésében a katolikus közösség temploma is.”

Biharorszag teszt

FREE
VIEW