Emlékhelyekben is őrzik a múltat Kovácsiban

Huszonhárom évvel ezelőtt került a hegyközkovácsi református gyülekezet élére Forró László lelkipásztor. Az eltelt évek alatt sok minden történt a településen, ami nagy részben a tiszteletes szívós, odaadó munkájának, kezdeményezőkészségének köszönhető. Amikor átvette hivatali helyét, áldatlan állapotok uralkodtak, az 1795-ben épült templom mennyezetét gerendákkal támasztották alá. Ennek ellenére a leszakadt plafonrész jócskán megrongálta a templomi orgonát.

A parókia állapota is siralmas volt, ugyanis az előző lelkész nem lakott a faluban, csak szolgálni járt ki Nagyváradról. A templom rendbetétele nagy kihívást jelentett, de sikerült egy mára már impozáns belső teret kialakítaniuk. Ugyanakkor Forró kezdeményezésére elkezdődött a Hegyközben lévő templomaink külső arculatának egységesítése. Ez azt jelenti, hogy zöld-fehér színűre festik a falakat és a tornyot. Az ötlet másoknak is megtetszett, így távolabbi helyeken is visszaköszön a Forró-féle ízlésvilág – sorolja a lelkipásztor. Az istenháza felújítását követően a paplak lakhatóvá tétele következett, az alapingatlanra sikerült egy emeletet húzniuk, a belső átalakítással a kényelmet és az igényességet láttatják. Az 500 lelkes közösség ténykedései jó gazdaszellemről árulkodnak, hisz anyagi gyarapodásuk példamutató, az évek során a meglévő mellé további földparcellákat vásároltak.

Jelenleg 60 hektár földterületet birtokolnak. A községi kultúrházat 50 évre koncesszióba vették, felújították, alakítottak rajta. Itt zajlanak a különböző közösségi rendezvények. Megalakították a Hegyközi Népfőiskolai Klubbot, ennek tudható be a náluk megrendezett pálinkakóstoló. Kezdeményezésükre jött létre a szakkollégiumok találkozója, amihez a Debreceni Egyetem Hatvani István szakkollégiuma mellé három éve becsatlakozott a Nagyváradi Állami Egyetem, valamint a Partiumi Egyetem szakkollégiuma is. Nagyon büszkék a gyülekezet színjátszócsoportjára is, akik évente két-két új darabot visznek közönség elé.

A kultúrház előtt kapott helyet 2014-ben Szilágyi Sámuel püspök szobra, aki a türelmi rendelet létrejöttének élharcosa volt. Kiemelkedő rátermettségének köszönhetően épülhetett meg a hegyközkovácsi templom, de ide sorolható a Nagyvárad-Olaszi református templom is.

Később a szobor átkerült a templom elé, átadva helyét a falú szülötte, Varga Vilmos színművész büsztjének, akinek nevét a művelődési ház is viseli.

A hegyközkovácsi gyülekezet „visszatekintő” gondoskodása ezzel nem zárult le, létrehozták a Mezőfalva-emlékhelyet, ahol minden évben megemlékeznek a kommunizmus áldozatairól. Emellett világháborús emlékművük is van. Most tervezik egy 1848-as emlékhely kialakítását, érdekesség, hogy épp 48-an voltak azok az önkéntes hegyközkovácsiak, akik részt vettek a szabadságharcban.

Forró László újdonsággal is szolgált: az önkormányzat támogatásával a kultúrház udvarán még ebben az évben befejezik a Vitézi Emlékpark építését, aminek fő helyére kőből faragott koronát helyeznek el. Az oda vezető sétány két oldalán a hat vitézi szék szimbólumai kapnak helyet. A szeptemberben esedékes Erdélyi Vitézi Rend vitézavató ünnepségét már ott tervezik megtartani.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW