Jobb felszerelés a bogyoszlói iskolában

Érbogyoszló Ottomány felőli bejáratától nem messze, a főút mellett, a református templom szomszédságában találjuk a község oktatási intézményének fő épületét. Nagy itt ám a forgalom, hisz ez az út vezet Margittára. Körültekintőek vagyunk amikor átmegyünk az úttest túloldalára, az átellenben lévő iskolához. Már értjük is, hogy a tanórák befejezésekor, a szülők közül, aki csak teheti, a bejáratnál várja gyermekét. Kihasználják az öt-tíz percnyi várakozást, átbeszélik a községben nemrég történteket, jönnek-mennek az informácíók.

Öt épületben oktatnak

Az Érbogyoszló 1. Számú Általános Iskola igazgatója, Postol Károly (képünkön) 2009-ben címzetes történelemtanárként került a faluba. 2018 óta igazgatja a bogyoszlói és az albisi iskolát és óvodát. Jelenleg Margittán él, napi szinten ingázik több kollégájával egyetemben.

A gyermeklétszám felől érdeklődünk, ahogyan más falvakban, itt sincs ezzel kapcsolatban dicsekedni való, a beiskolázottak száma csökkenő tendenciát mutat. 245 gyereket bíztak a gondjaikra, amiből 65 óvodás, 90 kisiskolás és 90 gimnazista, mindez a két település összesített adata. Az albisi tanintézet a falu híres szülöttjéről, Irinyi Józsefről kapta a nevét.

Az igazgató sorolja: „öt épületben folynak az oktatói-nevelői munkák, ebből a községközpontban három, míg Albison két épületben. Mindkét településnek van saját óvodája, nem kell ingáztatniuk a kicsinyeket, ahogyan az iskoláskorúakat sem.”

Bogyoszlón a főépületet a gimnazista gyerekek birtokolják, míg a kisiskolások külön épületben kaptak helyet, amely most energetikai szempontból felújítás alatt áll.

Két váltásban a felújítás idejére

A munkálatok közel egy hónapos időt igényelnek. A felújítás ideje alatt a kicsik is a főépületbe kényszerültek, ezért itt délelőtti és délutáni váltásban folyik az oktatói munka.

Kócza István polgármester fontosnak tartja a tanintézmények folyamatos karbantartását, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő körülményeket tudjon biztosítani a tanulók számára. Igyekeznek minden évben valamilyen felújítást vagy beruházást megvalósítani az iskolákban, az óvodákban, az alacsony költségvetés biztosította lehetőségek függvényében. Két évvel ezelőtt, az érbogyoszlói I–IV. osztályos iskola épülete megrongálódott, a régi tetőszerkezetét teljesen újra cserélték, s emellett egy újabb osztálytermet is teljesen felújítottak, valamint fáskamrát építettek. A tavalyi évben a főépület folyosója és egy helyiség, amely könyvtárként és tanári szobaként működik, belső térfelújításon esett át. Az albisi iskola épülete a református egyház tulajdona, ezért az önkormányzat bérleti díjat fizet, épp úgy, mint a főépületért és annak udvaráért.

Kézilabda és hangszeroktatás

Az önkormányzattal való jó viszonyról tanúskodik az a tény is, hogy az ingázó pedagógusoknak fizetik az utazási költségeket. Idejében gondoskodnak téli tüzifáról, együttműködnek a kulturális műsorok megszervezésében, pályáztak digitális táblára, bútorzatra, valamint könyvtárbővítésre.

Iskolán kívüli tevékenységekről szólva megtudjuk, hogy az iskola tanulói részt vesznek az Ér-kupának nevezett kézilabda versenyen, Margittán a Papp Attila szavalóversenyen. További nagy öröm számukra a hangszeroktatás. A francia testvértelepülésnek köszönhetően, gitárt és szintetizátort kaptak ajándékba. Herman Szilárd református kántor Albison és Érbogyoszlón heti egy-egy alkalommal tart felkészítő órát az érdeklődő gyerekeknek. Minden évben közös kirándulásokon vesznek részt a diákok, az ottani kötetlenebb időtöltésnek közösségformáló ereje van.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW