Kultúránkkal gazdagítjuk Élesdet

Beszélgetés Kajántó Pál élesdi alpolgármesterrel, tanácsosjelölttel

Hogyan jellemezné a végéhez közelgő önkormányzati mandátum élesdi eredményeit?

Egy friss fejlemény hírével kezdeném, újraindultak a munkálatok a várost elkerülő út építésénél. Ez egyaránt jó hír a tranzitforgalomban érintettek számára, illetve a város lakói is hamarosan mentesülhetnek a mindennapjaikat megnehezítő sok száz jármű, rengeteg kamion zajától, egyúttal biztonságosabb is lesz a központ a gyalogosoknak. Természetesen azok elégedetlenségét is megértem, akiknek a telkét, földjét érintette a beruházás.

Visszatérve a kérdésre, folytatni tudtuk azokat a pályázatokat, amelyek beindultak, ezek mellett több újat írtunk és nyertünk meg. Élesden és Feketeerdőn elkezdődött az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása. Tudjuk, ezek a munkák sok kellemetlenséggel járnak, többször nem tudtunk bejutni saját udvarunkra, és gyakran sáros utcákon kellett járjunk, de szerződés szerint év végéig a munkálatok véget érnek. Sikerült több járdát felújítani, néhány utcát leaszfaltozni, parkokat felújítani, gyermekjátszótereket korszerűsíteni.

Sokat dolgoztunk azon, hogy iskoláink, óvodáink, valamint középületeink megkaphassák a tűzvédelmi engedélyt. Egy másik olyan munkálat, ami sok pénzbe került, bár látványos eredménye nincsen, az a kataszterezés. Pályázni ugyanis csak akkor lehet utcák felújítására vagy közművesítésére, ha a terület a városháza tulajdonába van betáblázva.

Mit érzékelhetett a fejlesztésekből a magyar közösség?

Fontosnak tartom, hogy a magyar közösséget is sikerült támogatni, rendezvényeink szervezésére támogatást szerezni. A Bocskai Központ befejezésére sikerült támogatást szerezni, valamint az épület előtti járda öntésére is. Működőképessé tettük az élesdi református templom harangját, míg óraszerkezetét korszerűbbre cseréltük. A régit szeretnénk konzerválva kiállítani. Támogattuk Gyermekotthonunkat, a fűtési költségek részleges átvállalása mellett javítási munkálatokkal. A szociális étkezdében a nyugdíjasok kedvezményesen kapnak ebédet, az idősek napközi otthonában hasznosan tölthetik el szabadidejüket.

Mint RMDSZ-es alpolgármester, sikerült több támogatást is szereznem a Megyei Tanácstól. Itt említeném az Élesd-Margitta út felújítását, a feketeerdői sportközpont tervének elkészítését.

Milyen sikeres pályázataik voltak ez idő alatt?

Az első uniós pályázatunk a focipálya melletti park létrehozása volt. Egy másik pályázatunk címe: Közigazgatási híd a határmenti települések között, Élesd ebből 72.500 euróval gazdálkodott, informatikai eszközöket és programokat szereztünk be.

Egy újabb pályázat: Nyitott kapuk a kultúra és a hagyományok megőrzésére címmel 41 ezer eurót hozott a városnak Kaba város önkormányzatával együttműködve. Tíz faházikót, egy 15 kwattos áramfejlesztőt, valamint sportszereket vásároltunk.

Egy másik projekt a katasztrófavédelem területén juttat 225.000 eurót Élesd számára. Vettünk egy traktort, egy markolót, egy szippantós utánfutót, továbbá 4 katonai sátrat, 100 összecsukható ágyat matraccal, áramfejlesztőt, egy terepjárót.

Egy másik pályázatunk a TBC kórház energiahatékonyságát célkozta. Megtörtént a tetőzet erősítése, kicserélték a cserepeket. Ezt követte az ajtók és ablakok cseréje, valamint az épület szigetelése. Egy másik EU-s pályázat a kórház felszerelésének a bővítését célozta.

Térfigyelő kamerákból álló rendszert hoztunk létre, amely a város kijáratait és a fontosabb pontokat felügyeli. A főutak melletti kamerák képesek az autók rendszámát is leolvasni. Az elmúlt 4 évben két új parkolót nyitottunk meg, ezekben 116 férőhely van: az egyik a strand mellett található, a másik a Poliklinika mögött.

Beszéljünk részletesen néhány fontos tervükről. Úgy tudni, jól halad a gázprojekt.

Az Élesdi Polgármesteri Hivatal a telegdi, céckei és esküllői hivatalokkal közösen pályázott a földgáz bevezetésére. Első körben a pályázat elérte a megfelelő pontszámot, de a finanszírozásra nem került sor. Ezek után Cseke Attila miniszter biztosította mindazon pályázatok finanszírozását, amelyek elérték a megfelelő pontszámot. Mára aláírták a kivitelezővel a szerződést, sor került a tervek elkészítésére és engedélyeztetésére, s kiadták az építkezési engedélyt, kiválasztották a gázszolgáltatót is. Élesden 33 km gázvezetéket fektetnek le, amit 1321 felhasználóhoz kötnek be.

Mi a helyzet a munkahelyteremtési törekvéseikkel?

2020-ban megvásároltunk egy 8,5 hektáros területet a Várad felőli kijárat jobb oldalán, a benzinkút után. Ezt a területet átadtuk a Megyei Tanácsnak, hogy pályázzon egy ipari park létrehozására. Mostanáig elkészült a terv, ami felosztja a területet 11 db, 3500 és 17000 m2 közötti parcellára, majd sor került a kivitelező kiválasztására. 2024. április 9-én írták alá az ipari park kivitelezési szerződését.

A kórház már szóba került, milyen egyéb változások vannak az intézmény körül?

Április 18-án az élesdi polgármester aláírta a kórház energetikai hatékonyságának növeléséről szóló pályázatot, melyet az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) finanszíroz. Cserélik a nyílászárókat, a jelenlegi fafűtés helyett hőszivattyú biztosítja a meleget. A megnyert összeg 3,5 millió lej, a kivitelezési határidő 12 hónap. Lassítja a munkát, hogy a kórház műemlék-épület, a munkálatokat engedélyeztetni kell a műemlékvédelemnél is.

Ha már szóba került az energiahatékonyság, meg kell jegyeznem, április 15-én az energetikai minisztériumban egy napelempark finanszírozására került aláírás. A tinódi szabadidőpark mellett működő park évente 1.3 MWh energiát fog termelni. A villanyáram a polgármesteri hivatal, az iskolák és óvodák energiaellátását fogja részben biztosítani.

A helyi anyanyelvi oktatás terén milyen változásokról tud beszámolni?

Márciustól iskolánkban megkezdődött a várva várt délutáni oktatási program, az after school. Ugye, nem lehet eléggé hangsúlyozni az anyanyelven való oktatás létfontosságát a szórványban. A kolozsvári Iskola Alapítvány működteti, az RMDSZ kezdeményezésére. Két csoportban folyik a munka, a 0-I-IV-ben 16-an, a II-III-ban 11-en tanulnak saját tanítóikkal. A tanórák után, egy meleg ebédet követően a gyerekek tanulnak, játszanak, fejlesztő, vagy felzárkóztató feladatokat kapnak, de jut idő a kézügyesség-fejlesztésre, sportolásra is. A szülőknek sem az ebéd, sem a taníttatás nem kerül pénzébe.

Ez az esztendő egy fontos bejelentéssel kezdődött: felújítják a legendás, de romos Sólyomkő vára.

2024. január 31. fontos nap volt a 700 éves Élesd melletti Sólyomkő vára történetében. Ezen a napon aláírták a vár rehabilitációjának munkálataira vonatkozó szerződést. A 2026 végéig tartó munkálatok értéke 12,4 millió lej, az Országos Helyreállítási Tervből finanszírozzák. A kivitelező ugyanaz a cég, (Euras Kft.), amely Déva és Sebes várát (Bologa) az elmúlt években felújította. Fontos elvárásunk, hogy a vár alapformáján és környezetén ne történjen változtatás. Minden beavatkozást a történeti, homlokzati és régészeti tanulmányoknak megfelelően hajtanak végre. A munkálatok kezdeti szakaszában az 1711-ben történt robbantás során beomlott, 2-3 méter vastag faltörmelékek eltávolítására kerül sor. A vár fő látványossága az „öregtorony” alapjaira épülő, a jelenlegi szinthez képest megemelt kilátó lesz. A torony zárt helyiségeiben vártörténeti kiállítást rendezünk be. A pályázat értéke 12.5 millió lej.

Kérem, szóljon röviden arról is, milyen rendezvények jellemezték az elmúlt években az élesdi magyar közösséget?

Minden esztendő novemberében tartjuk a Bocskai központ nagytermében a hagyományos Márton napi vígasságot. Szokásunkhoz híven ősszel megtartottuk Élesden a szüreti mulatságot. Ugyancsak a hagyományos forgatókönyv szerint rendezzük meg a borversenyeinket. Az élesdit nem a benevezett minták magas száma jellemzi, ám aki évek óta eljár hozzánk, láthatta, színvonalban nem marad el más megyei versenyektől. Egyébként itt vezették be először a benevezett minták teljes titkosítását.

Az egyházközség főgondnokaként említem, hogy minden januárban nálunk is sor kerül az egyetemes imahétre, az idei témáját a Nyugat-Afrikában található Burkina Faso keresztényei határozták meg. Ennek központi gondolata: Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat.

Tavaly novemberben a Sebes Körös-menti presbiterek találkozójának adott helyet az Élesdi Református egyházközség. Az eseményt megelőző hetekben a református templom teljes elektromos hálózatának a cseréje megtörtént, a kiadásokat a polgármesteri hivatal fedezte.

Karácsony előtt a Bocskai központban megszerveztük az idősek karácsonyát. Németországból, Moers városából, magánszemélyekből álló diakóniai csoport jóvoltából 2000 eurót kaptunk karácsonyi csomagokra. Ebből vásároltunk 145 élelmiszercsomagot és 80 gyerekcsomagot. Ugyancsak a Bocskai Központban tartottuk az élesdi szépkorúakat ünnepét. Erre nemcsak reformátusok jönnek el, hanem római katolikusok, és más vallásúak is.

Végül, de nem utolsósorban említem a negyedszázados hagyományú Találkozások hétvégéjét, ez egy háromnapos ünnepség az RMDSZ, a református egyházközség, valamint a Castrum Egyesület rendezésében. Korábban Elszármazottak találkozója volt az esemény elnevezése. Célja, hogy összefogja a város lakosságának 17 százalékát kitevő magyarságot.

Még egy fontos eseményt idézzünk fel, kérem, hiszen 2022 júniusában a közösség élniakarásának a szimbólumaként óvodát avattak Élesden.

Ez számunkra valóban fontos mozzanat volt, s azóta működik már az első évfolyam. Az avatóünnepségen Csűry István püspök úr hirdette Isten igéjét. Prédikációjában kiemelte: öröm az élesdi magyar közösség számára, hogy az ügyért összefogott Magyarország kormánya, a helyi politikai vezetés és a református közösség. Én azt a mozzanatot idéztem fel, amikor évekkel ezelőtt Szabó Ödön parlamenti képviselővel megkerestük az iskola igazgatónőjét az óvoda ügyében, aki nem is zárkózott el az ötlettől. Az egyházközség a régi iskola épületét újította fel óvodának. Fontos megemlítenem azt is, hogy az avatón Ioan Todoca polgármester magyar nyelven kezdte köszöntőjét. Kiemelte, hogy egy település azáltal teljesebb, ha lakói kultúrájukkal hozzájárulnak annak gazdagításához.

Képünkön: Kajántó Pál (balról a második) és a sólyomkővári projekt szakemberei egy korábbi megbeszélésen

Biharorszag teszt

FREE
VIEW