„A gyülekezet és a lelkész úgy kell illeszkedjen egymáshoz, mint emberre a ruha”

Beszélgetés Simon Angéla biharszentjánosi lelkipásztorral

Simon Angéla biharszentjánosi református lelkipásztorral, aki harmadik esztendeje szolgálja a gyülekezetet, a helyi közösség életéről beszélgettünk.

Ami a beilleszkedését illeti, erre így emlékezik: „Mindig azt szoktam mondani, hogy a gyülekezet és a lelkész úgy kell illeszkedjen egymáshoz, mint emberre a ruha, ami a mi méretünk. Úgy ideális, ha a ruha ránk van szabva, mi pedig kitöltjük azt a ruhát.”

A szentjánosi gyülekezet több mint 800 lelkes, s a hívek aktívak, nyitottak, segítőkészek, „…nagyon jó munkatársakkal vagyok körülvéve.” – teszi hozzá.

Kíváncsi voltam arra is, hogy az istentiszteleteken, kereszteléseken, esketéseken, temetéseken kívül milyen egyéb alkalmak vannak a találkozásokra, a közösség erősítésére. Mint megtudtam, ezek köre meglehetősen széles körű. Tartanak kóruspróbákat, továbbá gyermekmissziós csoportfoglalkozásokat, amit helyi pedagógusok bevonásával szervez a lekésznő. Havonta tartanak egy-egy gyermeknapot, amelyrn mintegy 50-70 gyermek szokott jelen lenni

Különböző nőszövetségi alkalmak vannak: ősszel csigakészítés, szeretetvendégségre való készülés, a gyermeknapokra uzsonnakészítés, közmunkában való részvétel, karácsonyi csomagok készítése stb.

A presbitérium tagjaival is gyakran tanáskoznak, sok témát ad a megbeszélésekre például a temető helyzete.

Azért vagynuk, hogy szolgáljunk

Kíváncsiak voltunk arra, hogyan is néz ki a lelkipásztor heti programja. Mint összefoglalja, hétköznapokon négy nap kötött irodaszolgálat áll a hívek rendelkezésére, „…de ha itthon vagyok, bármikor jöhetnek,” – bármilyen kérdéssel, teszi hozzá.

Jellemzően hétfőn van kerítenek sort a csigakészítésre, a kóruspróbára, szerdánként van a felnőtt bibliaóra. Havonta egy alkalommal, csütörtökönként van presbiteri bibliaóra. Jellemzően péntekenként próbál a gyerekkórusos, a gitáros csoport, s ekkor vannak a kátés, ifjúsági alkalmak is. Ami ezeken kívül jellemző: beteglátogatás, családlátogatás, telefonos lelkigondozás, tárgyalásokra való járás. „Nagy alázattal mondom el mindig, hogy jó, hogy szolgálhatunk, mert ezért vagyunk.”

Tervek nyári napokra

Ami a nyári hónapokra jellemző, kirándulásokat szerveznek az ifjúsággal, a kórussal, illetve megrendezésre kerül az egyhetes bibliahét, amin több mint 100 gyermek szokott részt venni. „A nyár szellősebb, lejárnak a kátéórák, a csigakészítő alkalmak, de több a keresztelés, az esketés.”

Simon Angéla kiemelte, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományőrző és -teremtő programokra, mint az adventi koncert, a házasság hete, baba-mama kör, nemzeti ünnepek.

Szóba került két nagy horderejű projektjük is. Az egyik ezek közül a temető körbekerítése. Tudniillik a temetőt érintette az új gyorsforgalmi út, ami felvezet az autópályára. A temető bekerítése a borsi polgármesteri hivatallal összefogva zajlik.

A másik projekt az új parókia elkészítése, ami azért igényelt, mert a gyülekezetnek nincs hivatalos irodai helysége. Ezt a munkát saját forrásaikból kezdték el.

Alapkőletétel konfirmandusokkal

Ami az együttműködést illeti, a lelkésznő elmondta, hogy nagyon jól összedolgoznak az RMDSZ képviselőivel, tanácsosaival, az önkormányzattal.

Szóba jött a legközelebbi esemény is, „április 21-re a volt konfirmándusainkat hívjuk meg, köszöntjük őket, aztán megtörténik az új parókiának az alapkőletétele, s mindez szeretetvendégséggel zárul.”

Összességében Biharszentjánoson egy fejlődő, bővülő, aktív református gyülekezettel ismerkedhettünk meg, ahol pezseg a lelki élet.

Biharorszag teszt

FREE
VIEW