Valóság a segítségnyújtás igei üzenete

Hat és fél évi szórványban eltöltött év után, 2007-ben a gyülekezet meghívására került Kondor Endre református lelkipásztor Biharvajdára. Elődjétől, Balogh Barnabástól átöröklött karitatív munkálkodást tovább folytatták. Akkoriban még ritkaságszámba ment a szociális étkeztetés, de oda érkezésükkor már működött az iskolás gyermekekről való napi gondoskodás. A 2017-ben felavatott Dobozy Mihály Gyülekezeti...

Nem a fogyatkozás csüggeszt, a hit erősít

A templomokat általában valamilyen magaslatra, településközpontba szokás építeni, persze voltak olyan időszakok a történelem során, amikor a protestánsokat a falu szélére száműzték. Aki Monospetriben járva a reformátusok imahelyét keresve az ég felé tekint azzal a reménységgel, hogy felsejlik a csillaggal ékesített toronytető, csalódnia kell. A település központjától még messze esik...

A kicsi lépések is gyümölcsözőek

A nevem Turtureanu Róbert, az érkörtvélyesi római katolikus közösség lelkipásztora vagyok, 2020 augusztusában helyezett ide a szatmárnémeti püspök nagyméltóságú és főtisztelendő Schönberger Jenő atya. Érkörtvélyest oldallagosan látjuk el Kisdengelegről, de aktív lelkipásztori és közösségi élet van vasárnap és hétköznap is szentmisék vannak, hittanórák, különböző foglalkozások a gyerekekkel. Elődöm, főtisztelendő Tatár...

„Amiben lehet, támogatjuk a falu közösségét”

Kálmán Zoltán helyi tanácsos 2016 óta a helyi tanács tagja, a fejlesztési bizottság elnöke, emellett pedig magánvállalkozó. A következő mandátumban is szeretne a helyi tanácstestületben dolgozni. Ami az elmúlt négy év fejlesztéseit illeti, sikerült sok területen aszfaltozni, a vízhálózat bővítése is fontos tevékenységük. Épült óvoda, iskola is, az örvéndi nagyjából...

Katolikus hitélet Hegyköztótteleken

Aki Tóttelekre látogat, annak rögtön feltűnik a tisztaság, a rendezett porták, a díszes pincesor, a felújított római katolikus templom égbe nyúló tornya. A tóttelekiek gyakorlott keresztények, a vasárnap, vagy ünnepnapokon idelátogatók a templom felé igyekvő emberekre figyelhetnek fel. A templom szomszédságában van a plébánia, valamint az egyházi tulajdonban lévő kultúrotthon,...

Tóti: összetartó katolikus közösség

Tóti falu több mint száz esztendeje a micskei plébánia filiája, a beszolgáló papja a mindenkori micskei plébános. A szentáldozat bemutatását egészen a hetvenes évek végéig házaknál tartották, majd a közösség a 378. szám alatti házat vásárolta meg, amelyet átalakítottak miséző hellyé. Kolozsvári István plébános ebben a házban mutatott be szentmisét...

Biharorszag teszt

FREE
VIEW